Hoe een goed duurzaam waterbeleid op poten zetten?

Vergeet het grote
plaatje niet!

Een duurzaam waterbeleid in een gemeente uitwerken is meestal de verantwoordelijkheid van de mondiale ambtenaar en/of duurzaamheids-ambtenaar. Daarnaast is dtechnische dienst logischerwijze rechtstreeks betrokken bij het thema direct waterverbruik. Maar daar stopt het verhaal vaakOver het algemeen ontbreekt de rode draad of breed gedragen visie rond water in een gemeente dus vaak 

 
 

Zelf aan de slag?

Lees dan snel hieronder verder. Wil je graag aan de slag in je eigen gemeente? Download hier dan de checklist en start meteen!

Over wat gaat duurzaam waterbeleid eigenlijk?

Duurzaam waterbeleid gaat over rationeel (direct) waterverbruik. Hoeveel water wordt er bijvoorbeeld verbruikt in de gebouwen van de gemeente zelf, schoolgebouwen, publiekgebouwen, ? Zijn er kansen tot verbetering? Zijn er reeds pilootprojecten uitgevoerd die kunnen toegepast worden in andere gebouwen?   

Een ander aspect is indirect waterverbruik en de watervoetafdruk Wordt er bijvoorbeeld gekeken voor duurzame catering en koffie? Welk water wordt er gedronken? Flessenwater of kraanwater? Hoe wordt het papier gerecycleerd? Dit is de vaak vergeten factor binnen het duurzaam waterverhaal. 

In onze zes project W-gemeenten (BierbeekBrasschaat, Evergem, Kortrijk, Merelbeke, Roeselare) wordt naast direct water ook de focus op dit thema gelegd. 

Naast direct en indirect waterverbruik gaat duurzaam waterbeleid ook over ruimtelijke ordening. Een duurzaam beleid heeft bijvoorbeeld aandacht voor ontharding en vergroening in eigen projecten of in renovatie en nieuwbouwprojecten

Sensibilisering van de burger is dus een belangrijke opdracht van de gemeente zodoende hier een draagvlak voor te creëren

Een getuigenis van Kathleen Dewulf, Coördinator Duurzaamheid, gemeente Evergem

We kozen ervoor om water als jaarthema te kiezen. Zo komt water transversaal op de agenda in alle diensten. We organiseerden een vorming over waterbesparing van de VDAB. Daarna ondergingen heel wat gebouwen een waterscan. Ook het koffiedrinken werd op basis van een dienstoverschrijdende testgroep geëvalueerd. Maar ook op informele momenten is het thema een leuke ijsbreker of leidraad om activiteiten te organiseren. Zo werd er een waterquiz op intranet georganiseerd of stond de nieuwjaarreceptie in het teken van water. 

Kijk even mee naar de acties van de gemeente Evergem

Zelf aan de slag?

Wil je graag aan de slag in je eigen gemeente? Download hier dan de checklist en start meteen!