Onze acties als water-ngo in het Zuiden

Water is één van de belangrijkste thema’s van deze tijd. Join For Water is de enige ngo in België die zich voluit focust op water. En focus is nodig. Water wordt een schaars product. Bovendien heeft 1 mens op 10 nog geen toegang tot drinkwater en mist 1 op 3 een eigen toilet.

Waar werkt Join For Water?

Join For Water werkt in Benin, Burundi, DR Congo, Mali, Oeganda, Ecuador en Haïti. In België zetten we in op het verkleinen van onze watervoetafdruk. Dit is belangrijk omdat onze consumptie hier ook in het Zuiden watervoorraden onder druk zet.

Met wie?

Join For Water voert niet op eigen houtje projecten uit. Samenwerking met lokale partners staat voorop. Dat zijn niet enkel lokale overheden, bedrijven, universiteiten, scholen en andere ontwikkelingsorganisaties, maar ook de bevolking zelf. We geloven dat deze aanpak de enige is die kan leiden tot duurzame langetermijnoplossingen.

Een ngo met een heldere aanpak

join for water ngoJoin For Water werkt in het Zuiden rond 3 pijlers: drinkwater, sanitair en hygiëne, en water voor de landbouw. Daarbij willen we SDG6, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling voor water, hoog op de politieke agenda zetten. De aanpak is niet enkel structureel. De klemtoon ligt namelijk ook op een goed beheer van de drinkwatervoorzieningen, de sanitaire voorzieningen zoals toiletten en latrines, en de irrigatiesystemen. Enkel zo blijft de infrastructuur bestaan en is de toegang voor de bevolking verzekerd. De verschillende watergebruikers staan daarbij centraal, en er wordt rekening gehouden met de noden van vandaag én morgen. Op de pagina ‘Wat we doen’ op de website van Join For Water, kan je alle info over de projecten in de verschillende landen terugvinden.

“Dankzij Join For Water en zijn partners krijgen jaarlijks tienduizenden mensen toegang tot duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, of water voor landbouw.” (website Join For Water)

Onze aanpak

Bekijk onze filmpjes over onze aanpak: