Onthard je buitenruimte

Onze dichtbevolkte en verstedelijkte gebieden brengen alsmaar meer verhardingen mee. Het regenwater dringt daardoor moeilijk de grond in. De gevolgen zijn gekend: de grond wordt droger en we krijgen vaker te kampen met wateroverlast. Gevolgen? Meer overstromingen en de grondwatervoorraden raken niet meer aangevuld.

In Vlaanderen is ongeveer 16% van de totale oppervlakte afgedekt of verhard.
Alleen maar goeie redenen om te ontharden: de bodemfuncties kunnen herstellen, de grondwatervoorraden worden aangevuld, de omgeving verkoelt, de leefomgeving vergroent.

Check hieronder de vier challenges die je helpen ontharden en maak je tuin #waterproof!

Challenges:

Challenge 1 – Teken een plan uit met veel gebruikte looproutes in je tuin

Waar rijd je met je afvalbakken? Waar parkeer je je fiets of auto? Welk pad loopt er naar je tuin, tuinhuis of werkhuis? Breng samen met ons de overbodige verharding in je tuin in kaart. 

Challenge 2 – Plant plantjes tussen de voegen van de tegels of klinkers waar je niet kan ontharden

Kan je of mag je geen tegel uitbreken? Dan kan je nog wel beperkt vergroenen. Er zijn een aantal plantjes die nauwelijks wortelruimte nodig hebben en zich vlot uitzaaien in de voegen van de tegels. 

Challenge 3 – Wip enkele tegels uit en plant er plantjes

Gebruik je de aanwezige verharding niet? Vervang dan (een deel van) je verharding door planten. Zo vergroot je de oppervlakte waar, bij hevige regenval, het regenwater langzaam in de bodem kan zakken. 

Challenge 4 –
Zorg voor een gelaagde beplanting waar je hebt onthard

Zet je planten in lagen: een mulchlaag op de bodem, daarna vaste kruidachtige planten, struiken en bomen. Is je tuin klein, vervang de boomlaag dan door klimplanten. 

Check de challenges van alle thema’s:

Maand 1:
ontharding

In Vlaanderen is 16% van de totale oppervlakte afgedekt of verhard. Zowel verdroging als wateroverlast treden dan op als gekende gevolgen. 

Maand 2:
infiltratie

De infiltratie van water is noodzakelijk om onze grondwaterreserves aan te vullen, maar dat is niet vanzelfsprekend in verharde regio’s zoals Vlaanderen.

Maand 3:
wateropvang

Bij extreme regenval raakt het riool overbelast. Straten staan bijgevolg onder water. Wateropvang wordt daarom belangrijker!