Maak je tuin waterproof!

Als je ook wil dat Landen beter beschermd is tegen droogte en wateroverlast, dan kan je met jouw tuin het verschil maken. Doe nog snel mee met de challenge Maak je tuin #waterproof’!

  • Je komt meer te weten over ontharding, infiltratie en wateropvang. 
  • Je ontvangt wekelijs via mail een challenge voor je tuin.
Water Challenge Tuin Landen Square

Je tuin is kostbaarder
dan je denkt. Bekijk hem eens
vanuit de lucht.


Waarom tuinen?

De laatste jaren kreeg het Vlaams-Brabantse Landen af te rekenen met frequente droogteperiodes en intense regenval. Landen moet actie ondernemen om in de toekomst om te kunnen gaan met extreme weersomstandigheden. Jij, de tuineigenaar, hebt hierop een invloed. Jouw tuin is kostbaarder dan je denkt. Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw tuin en de tuin van jouw buren samen één groot groen lint (kunnen) vormen. Grote en kleine tuinacties dragen in combinatie met de onthardings- en vergroeningsprojecten in Landen bij aan de waterinfiltratie en -bergingscapaciteit in Landen!

Werk jij liever samen met andere mensen in jouw tuin?

Wil je graag de buurt betrekken bij de opdrachten die jij in jouw tuin zal uitvoeren? Dat kan! Hier alvast enkele ideeën:

  • Jouw tuin openstellen voor geïnteresseerden tijdens het uitvoeren van de opdrachten.
  • De buurt om hulp vragen bij het uitvoeren van de opdrachten (bv. samen een dag tegels wippen)
  • Een studiedag rond waterhuishouding in jouw tuin organiseren voor leerlingen van een school

Weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact op met Charlotte Faes. Zij zal jou verder helpen. 


Subsidies in Landen

Samenaankoop “hemelwaterinfrastructuur 2.0”

Via de samenaankoop kan je uit verschillende voorzieningen kiezen om het regenwater optimaal op te vangen, te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem, en dit op de scherpste prijzen van de markt. Meer informatie over de aangeboden producten en diensten van deze samenaankoop vind je hier.

Samenaankoop “grijs uit, groen in”:

Via de samenaankoop “grijs uit, groen in” kan je een offerte aanvragen voor het weghalen van overbodige verharding op je oprit, terras en tuin en de herinrichting van de ontharde plekken met beplanting en waterdoorlatende materialen. Meer informatie over de aangeboden producten en diensten van deze samenaankoop vind je hier.

We spelen in op drie grote thema’s:

Maand 1:
Onthard

In Landen is 9,3% van de totale oppervlakte afgedekt of verhard. Zowel verdroging als wateroverlast treden dan op als gekende gevolgen. 

Maand 2:
Infiltreer

De infiltratie van water is noodzakelijk om onze grondwaterreserves aan te vullen, maar dat is niet vanzelfsprekend in verharde regio’s zoals Landen.

Maand 3:
wateropvang

Bij extreme regenval raakt het riool overbelast. Straten staan bijgevolg onder water. Wateropvang wordt daarom belangrijker!


Landen breekt uit!

De stad Landen en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland slaan daarom de handen in elkaar en realiseren tegen 2026 enkele onthardings- en vergroeningsprojecten onder de noemer ‘Landen Breekt Uit!’. Naast een Transformatieproject dat zich richt op de Maartstraat en het Bronplein, worden er ook drie Quick-Win projecten gerealiseerd in het centrum van Landen en Walshoutem.

1. Het transformatieproject: Het Bronplein werd in combinatie met de Maartstraat geselecteerd als het project dat een beduidende impact zal hebben op de veerkrachtigheid van de stad Landen. De stad Landen zal de buurt ontharden, ruimte maken voor zachte weggegebruikers, zorgen voor groene verbindingen en aangename verblijfruimtes.

3. Quick-Win project ‘Woonwijk Korea’: In de wijk Korea zullen we uitstraling van de wijk vergroenen door middel van bomen en bloemrijke bermen. Daarbij wordt ook gezocht naar geschikte locaties om wadisystemen in te richten, zodat het water vertraagd afgevoerd wordt en we de vallei ontlasten.

2. Quick-Win project ‘Eikkapellaan’: In de Eikapellaan wordt gewerkt aan ecologisch beekherstel en onderzoeken ze samen met de buurt welke functies gewenst zijn. De stad Landen heeft bovendien in samenwerking met een aantal andere partners een perceel in de Eikkapellaan aangekocht zodat het in de toekomst niet bebouwd kan worden.

4. Quick-Win project ‘Walshoutem als bronDORP‘: De stad Landen zal Walshoutem herstellen als bronDORP. Kleine beken liggen achter woningen of in begroeide valleisystemen, en zijn dus niet meer zichtbaar. Het waterverhaal zal aan de kerk meer in kijker gezet worden.

Maartstraat (c) Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Huidige situatie in Maartstraat (c) Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Toekomstbeeld Maartstraat (c) Regionaal Landschap Zuid-Hageland


Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op jullie meest prangende vragen over de campagne ‘Maak je tuin waterproof’.

Ja. Uitsluitend inwoners van gemeenten en steden die een samenwerking opstarten met Join For Water, en dan in het bijzonder om burgers te motiveren om zelf in hun eigen tuin actie te ondernemen, kunnen deelnemen aan deze campagne.

Klimaatverandering zorgt voor langdurige droogtes en intense regenbuien – met watertekorten en overstroming tot gevolg. Tegelijkertijd kan het regenwater de bodem niet indringen door de grote hoeveelheid verharding. Een watervriendelijke tuin helpt bij het verkrijgen van een betere waterhuishouding. Een watervriendelijke tuin heeft een optimale opvang van hemelwater, zorgt voor een maximale infiltratie waar mogelijk en heeft een beplanting die bijdraagt aan een betere waterhuishouding. Het is een duurzame en milieuvriendelijke benadering van tuinieren, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale klimaat- en weersomstandigheden. Het doel van een watervriendelijke tuin is niet alleen om water te besparen, maar ook om een meer ecologisch evenwichtige buitenruimte te creëren en de biodiversiteit te bevorderen.

Nee. De workshops rond ontharding & beplanting en wateropvang & hergebruik zijn gratis. Je dient je wel tijdig te registreren via een inschrijvingsformulier dat je via mail zal ontvangen. Stad Landen en Join For Water zullen hier tijdig over communiceren. 

Volgens het World Resource Institute behoort België tot de landen met de meeste waterschaarste ter wereld. We staan op een schokkende 23ste plaats van de 164 onderzochte landen. Daarmee vallen we in de categorie van landen die per jaar 40 tot 80% van al het beschikbare water verbruiken. Met de stijgende bevolkingsgroei en de klimaatverandering zijn deze cijfers verontrustend. Een land als België moet daarom zeker actie ondernemen!

Wil je je perceel bestendiger maken tegen droogte, hitte en wateroverlast en/of wil je regenwater opvangen en hergebruiken? Neem dan zeker een kijkje op de website van de stad Landen, want de stad Landen doet mee aan de samenaankoop ‘grijs uit, groen in’ en ‘hemelwaterinfrastructuur’. Je kan aan een goedkoper tarief een aannemer aanstellen en materiaal aankopen.

Nee. Je kiest zelf hoe watervriendelijk jij jouw tuin wil inrichten. Wil je graag klein starten, dan neem je best eens een kijkje bij opdracht 1 en 2. Heb je graag wat meer uitdaging? Dan zullen opdracht 3 en 4 je meer liggen. Je kiest dus volledig zelf welke opdrachten je uitvoert. Let wel op! De opdrachten bouwen dikwijls voort op elkaar, dus bekijk zeker elke maand alle opdrachten. 

Nee. Je kan zelf kiezen met wie je de opdrachten uitvoert. Werk je graag alleen in je tuin, dan is dat prima. Nodig je graag vrienden, buren of familie uit, dat kan ook! Je kan altijd naar charlotte.faes@joinforwater.ngo mailen als je graag de buurt wil betrekken, maar niet goed weet hoe je dit best kan aanpakken. Enkele mogelijkheden: bv. je tuin openstellen tijdens de werken en geïnteresseerden uitnodigen, de buurt om hulp vragen bij de werken in jouw tuin zoals samen tegelwippen, leerlingen van een lokale school uitnodigen om te leren over waterhuishouding in de tuin, …

Partners