Hou het hemelwater in je tuin

De infiltratie van water is cruciaal om de grondwaterreserves terug aan te vullen. Deze grondwaterreserves zijn in Vlaanderen immers een belangrijke waterbron voor landbouw, industrie, huishoudens en drinkwaterproductie. Maar de infiltratie van water is niet vanzelfsprekend in een verharde regio zoals Vlaanderen. 

Planten en bomen onderscheppen de eerste regendruppels en deze verdampen dikwijls vooraleer ze de bodem bereiken. Wanneer de regendruppels de bodem dan toch bereiken, stoten we op problemen zoals verharding. Het regenwater wordt afgevoerd naar de riolen of verdampt. Verharde oppervlakte warmen immers snel op, en veranderen in een hete ‘ovenplaat’. Als een regendruppel dan toch in de bodem infiltreert stoot het op problemen zoals een ondoordringbare laag. De bodem is immers compacter naarmate je dieper gaat, met als gevolg dat de regendruppels moeilijker kunnen doorsijpelen en nog kunnen verdampen of vroegtijdig afgevoerd worden naar rivieren. De klimaatverandering zorgt ook voor een verschuiving naar meer hevigere neerslagperioden. Onze bodems kunnen zo’n grote hoeveelheden neerslag niet verwerken, waardoor een groot deel wordt afgevoerd naar de riolering. Wanneer het water dan toch de grondwaterreserves bereikt, wordt het water dikwijls te snel opgepompt. Dit staat sterk in contrast met de lange weg die een regendruppel moet afleggen om de grondwaterreserves te bereiken.

Challenges:

Challenge 1 – Doe de emmertest

Wil je graag weten hoe het zit met de waterdoorlaatbaarheid van je grond? Met behulp een simpele infiltratieproef kom je hier achter. Zo weet je meteen hoe snel het water wegzakt in jouw tuin. Ga aan de slag!

Challenge 2 – 
Laat herfstbladeren liggen tussen struiken en bomen

 

Tijd om even uit te rusten! Bij deze opdracht moet je namelijk eens niets doen. Laat de gevallen bladeren liggen op de bodem. Deze mulchlaag geeft de grond een kruimelstructuur, die zorgt voor een goede waterdoorlaatbaarheid. 

Challenge 3 – Voorzie een infiltratiezone

Een eenvoudige manier om, zelfs in de kleinste tuin, water tijdelijk vast te houden en te laten infiltreren is de aanleg van een infiltratiegrasland of wadi. Neem ook zeker al een kijkje bij opdracht vier vooraleer je aan deze opdracht start. 

Challenge 4
Koppel je regenwaterpijp af

Je kan ervoor opteren om het water van je dak in het infiltratiegrasland of de wadi te laten stromen en vervolgens te laten infiltreren. Zo stroomt het water niet in de riolering. 

Check de challenges van alle thema’s:

Maand 1:
ontharding

In Vlaanderen is 16% van de totale oppervlakte afgedekt of verhard. Zowel verdroging als wateroverlast treden dan op als gekende gevolgen. 

 

Maand 2:
infiltratie

De infiltratie van water is noodzakelijk om onze grondwaterreserves aan te vullen, maar dat is niet vanzelfsprekend in verharde regio’s zoals Vlaanderen.

Maand 3:
wateropvang

Bij extreme regenval raakt het riool overbelast. Straten staan bijgevolg onder water. Wateropvang wordt daarom belangrijker!