Maak je tuin waterproof!

Als je ook wil dat Temse beter beschermd is tegen droogte en wateroverlast, dan kan je met jouw tuin het verschil maken. Vang het hemelwater op, onthard waar mogelijk en laat regen in de grond dringen. 

 • Samen werken we drie maanden (16 september tot 9 december) rond drie thema’s: ontharding, infiltratie en wateropvang. 
 • Je ontvangt maandelijks via mail vier opdrachten over één thema waar je in jouw tuin mee aan de slag kan gaan.
 • Je kan twee gratis expertenworkshops volgen over ecologisch en watervriendelijk tuinieren. 
Water Challenge Tuin Landen Square

We spelen in op drie grote thema’s:

Maand 1:
Onthard

In Temse is 20,2% van de totale oppervlakte afgedekt of verhard. Zowel verdroging als wateroverlast treden dan op als gekende gevolgen. 

Maand 2:
Infiltreer

De infiltratie van water is noodzakelijk om onze grondwaterreserves aan te vullen, maar dat is niet vanzelfsprekend in verharde regio’s zoals Temse.

Maand 3:
wateropvang

Bij extreme regenval raakt het riool overbelast. Straten staan bijgevolg onder water. Wateropvang wordt daarom belangrijker!


Waarom tuinen?

Temse neemt actie om in de toekomst om te kunnen gaan met extreme weersomstandigheden. Jij, de tuineigenaar, hebt hierop ook een invloed. Jouw tuin is kostbaarder dan je denkt. Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw tuin en de tuin van jouw buren samen één groot groen lint (kunnen) vormen. Grote en kleine tuinacties dragen in combinatie met de onthardings- en vergroeningsprojecten in Temse bij aan de waterinfiltratie en -bergingscapaciteit in Temse!

Werk jij liever samen met andere mensen in jouw tuin?

Wil je graag de buurt betrekken bij de opdrachten die jij in jouw tuin zal uitvoeren? Dat kan! Hier alvast enkele ideeën:

 • Jouw tuin openstellen voor geïnteresseerden tijdens het uitvoeren van de opdrachten.
 • De buurt om hulp vragen bij het uitvoeren van de opdrachten (bv. samen een dag tegels wippen)
 • Een studiedag rond waterhuishouding in jouw tuin organiseren voor leerlingen van een school

Weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact op met Charlotte Faes. Zij zal jou verder helpen. 

Je tuin is kostbaarder
dan je denkt. Bekijk hem eens
vanuit de lucht.

Hemelwater- en droogteplan

Temse is net zoals vele andere gemeenten in Vlaanderen kwetsbaar voor wateroverlast, en tegelijkertijd ook voor verdroging en watertekort. De kwaliteit van het water in onze waterlopen is vaak ook slecht. Het wordt hoog tijd dat we anders omgaan met ons hemelwater. Temse heeft daarom een hemelwater- en droogteplan opgesteld om in kaart te brengen waar en hoe we het hemelwater zoveel mogelijk infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren. Dat zorgt niet alleen voor een beter waterhuishouding in Temse, maar ook voor minder wateroverlast in andere gemeenten zoals Kruibeke. Het glooiend landschap met zachte en steile hellingen zorgt immers voor wateroverlast in de afwaarts gelegen gemeente Kruibeke.

Knelpunten in Temse:

Doelstellingen van het hemelwater- en droogteplan:

 1. Temse is kwetsbaar voor wateroverlast in bepaalde deelgebieden of op specifieke locaties. We dienen waakzaam te zijn en rekening te houden met de klimaatwijziging, die de kwetsbaarheid voor wateroverlast zal doen toenemen. Vooral het centrum van Temse is kwetsbaar, maar ook andere locaties zoals Elversele en Steendorp.
 2. Ondanks het feit dat er veel ‘matig vochtige of natte’ bodems voorkomen, is Temse toch gevoelig voor verdroging en watertekort. De (grond)waterreserve is zeer laag.
 3. Het rioleringstselsel is reeds goed uitgebouwd, maar is nog grotendeels een gemengd stelsel. Daardoor stroomt er veel afvalwater van huishoudens in onze waterlopen.
 1. Overstromingsrisico en wateroverlast beperken
 2. Ontharding en verharding minimaliseren
 3. Hergebruik stimuleren
 4. Maximaal inzetten op infiltratie
 5. Waterberging in de valleigebieden
 6. Weerbaarheid tegen waterschaarste en verdroging vergroten
 7. Grachten herwaarderen
 8. Groen-blauw netwerk in Temse uitbouwen

Acties: onthardingsprojecten, vergroten grachten, geveltuinen, tuinstraten, grote groene lobben op het dak van een ondergrondse parking, aanleg grasdallen, haalbaarheidstudie naar hergebruik regenwater voor sportterreinen Fernand Schuerman, zoeken naar oplossing voor de wateroverlast parking AC De Zaat, studie naar hergebruik van water voor het industrieterrein TTS, …

Wonderland

Wonderland staat voor een schoon Temse dat klaar is voor het klimaat van de toekomst. Een gezonde en groene gemeente om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. In Wonderland is er meer ruimte voor natuur, water, slimme mobiliteit en duurzame energie. Wonderland bestaat uit verschillende projecten:

1. Project Akkerstraat en Philemon Haumanstraat

Begin 2025 worden de Akkerstraat en Philemon Haumanstraat heringericht. Wat gaat de gemeente Temse doen? Twee tuinstraten worden gerealiseerd!

 • Voetgangers en fietsers krijgen voorrang in deze straten, en in de omgeving.
 • Je zal max. 20 km per uur mogen rijden.
 • We voorzien meer ruimte voor groen (planten en bomen) en water. 
 • Er komen plekken om te spelen en te ontmoeten. 

2. Project park Den Esch

Cordeel Group, waarvan C-Biotech een onderdeel is, bundelt samen met Lokaal Bestuur Temse de krachten om klimaatdoelstellingen te behalen door onder andere het zaaien van industriële hennep. Op een paar stukken grond rondom park Den Esch wordt industriële hennep gezaaid. Deze soort hennep helpt de CO2-uitstoot te verminderen. Tot 5 maal meer dan een boom. 


Subsidies in Temse

Samenaankoop regentonnen

Via de samenaankoop kan je als inwoner van Temse goedkoper een regenton aanschaffen. Met behulp van een regenton kan je hemelwater opsparen in natte periodes, om dan te gebruiken in droge periodes. Op die manier wordt het hemelwater tijdens natte periodes uit de riolering houden, wat betekent dat er minder kans is op overstromingen. Je hebt keuze uit drie modellen, van 77 euro tot 246 euro. Alle info vind je hier: 


Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op jullie meest prangende vragen over de campagne ‘Maak je tuin waterproof’.

Ja. Uitsluitend inwoners van gemeenten en steden die een samenwerking opstarten met Join For Water, en dan in het bijzonder om burgers te motiveren om zelf in hun eigen tuin actie te ondernemen, kunnen deelnemen aan deze campagne.

Klimaatverandering zorgt voor langdurige droogtes en intense regenbuien – met watertekorten en overstroming tot gevolg. Tegelijkertijd kan het regenwater de bodem niet indringen door de grote hoeveelheid verharding. Een watervriendelijke tuin helpt bij het verkrijgen van een betere waterhuishouding. Een watervriendelijke tuin heeft een optimale opvang van hemelwater, zorgt voor een maximale infiltratie waar mogelijk en heeft een beplanting die bijdraagt aan een betere waterhuishouding. Het is een duurzame en milieuvriendelijke benadering van tuinieren, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale klimaat- en weersomstandigheden. Het doel van een watervriendelijke tuin is niet alleen om water te besparen, maar ook om een meer ecologisch evenwichtige buitenruimte te creëren en de biodiversiteit te bevorderen.

Nee. De workshops rond ontharding & beplanting en wateropvang & hergebruik zijn gratis. Je dient je wel tijdig te registreren via een inschrijvingsformulier dat je via mail zal ontvangen. Temse en Join For Water zullen hier tijdig over communiceren. 

Volgens het World Resource Institute behoort België tot de landen met de meeste waterschaarste ter wereld. We staan op een schokkende 23ste plaats van de 164 onderzochte landen. Daarmee vallen we in de categorie van landen die per jaar 40 tot 80% van al het beschikbare water verbruiken. Met de stijgende bevolkingsgroei en de klimaatverandering zijn deze cijfers verontrustend. Een land als België moet daarom zeker actie ondernemen!

Nee. Je kiest zelf hoe watervriendelijk jij jouw tuin wil inrichten. Wil je graag klein starten, dan neem je best eens een kijkje bij opdracht 1 en 2. Heb je graag wat meer uitdaging? Dan zullen opdracht 3 en 4 je meer liggen. Je kiest dus volledig zelf welke opdrachten je uitvoert. Let wel op! De opdrachten bouwen dikwijls voort op elkaar, dus bekijk zeker elke maand alle opdrachten. 

Nee. Je kan zelf kiezen met wie je de opdrachten uitvoert. Werk je graag alleen in je tuin, dan is dat prima. Nodig je graag vrienden, buren of familie uit, dat kan ook! Je kan altijd naar charlotte.faes@joinforwater.ngo mailen als je graag de buurt wil betrekken, maar niet goed weet hoe je dit best kan aanpakken. Enkele mogelijkheden: bv. je tuin openstellen tijdens de werken en geïnteresseerden uitnodigen, de buurt om hulp vragen bij de werken in jouw tuin zoals samen tegelwippen, leerlingen van een lokale school uitnodigen om te leren over waterhuishouding in de tuin, …

Partners